PHAGO’SCOPE APA

Preparat na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wysokiego
poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych.